Ramba Kufa Marry, Ramba Kuita November Sacrifice Kunge Ginimbi: Chigaro CheZimbabwe Ndakupa

Kuna Marry Ndini ndaive mucritic wako mukuru, asi wakanyora yako tsamba paTwitter kunemadzimai ose emu UNIVERSE, nekuti madzimai enyika yepakati akurasa. Murume wangu muporofita akandiudza kuti mira, mira iwe, nyangwe dai aida kuuraya murume, iwe semurume haudai kumunhukadzi, mai vevana vako. Marry, handisi kunyora tsamba iyi saMary, ndirikunyora semwanasikana we MHONDORO. Wakanyora not long ago … Continue reading Ramba Kufa Marry, Ramba Kuita November Sacrifice Kunge Ginimbi: Chigaro CheZimbabwe Ndakupa